Bakrus er uttrykk for de plagsomme effektene en person opplever dagen etter inntak av en betydelig mengde alkohol. Det drikkes alkohol i alle land for å oppnå ruseffekten. De fleste våkner opp og er reduserte eller har fyllesyke dagen derpå. Dette kommer av at alkohol indirekte virker vanndrivende, og derfor gjør at kroppen blir uttørret / dehydrert. Alkohol hemmer utskillelsen av det antidiuretiske hormon. Hormonet reduserer urinproduksjonen i nyrene. Når det frigjøres mindre av dette hormonet sender nyrene ut betydelig mer urin, slik at vedkommende ofte må late vannet under alkoholrus. Det aksepteres stadige toalettbesøk som ellers ville vært plagsomme siden rusen setter folk i bedre humør. Det store urinvolumet inneholder endel mineraler og salter som kroppen behøver, som dessverre forsvinner ut.

Hjernehinnene mellom hjernen og kraniet holdes våte og i riktig avstand fra hverandre med væsken og saltene i cerebrospinalvæsken. Denne smøringseffekten blir dårligere med lite væske og salter i kroppen slik at hjernehinnene gnisser mot hverandre og gir skallebank.

Når alkohol forbrennes brukes det endel B-vitaminer, men alkoholholdig drikke inneholder altfor lite B-vitaminer i forhold til behovet.

Alkoholen virker irriterende på maveslimhinnen og kan gi mavekatarr.

Hemming av nervebaner som styrer bevegelser i armer og ben under kraftig alkoholpåvirkning kan gi sjangling og gi skjelving på hendene.

Grunnen til at man føler seg varm under effekten av alkohol er at blodårene utvider seg. Dette gir oppvarming av huden med følelse av å være varm, og gir et øket varmetap til omgivelsene. Det er mange som har frosset ihjel ute i snøen på grunn av varmetap med rask nedkjøling under alkoholpåvirkning fordi de ikke greide å ta vare på seg selv, eller ikke ble tatt vare på av andre. Det innebærer stor risiko for dødsfall å la alvorlig alkoholpåvirkede personer være ute uten tilsyn i kaldt vær.

Forebygging av bakrus

Drikk alkohol med måte.
Drikk vann eller annen alkoholfri drikke. Dette er lurt fordi alkohol virker vanndrivende og du kan derfor lett få væskemangel.
Dersom du spiser noe mat før du drikker alkohol, tar det lenger tid før alkoholen kommer over i blodet. Spis også noe salt mat etter alkoholinntak, før du sovner. Dette vil bedre kroppens biokjemi i bakrusfasen

Behandling av bakrus

Den aller beste måten å forhindre bakrus på, er å drikke moderate mengder alkohol, eller å la være å drikke. Badstu hjelper ikke: alkohol kan ikke ”svettes bort”. Allergimedisiner som inneholder antihistaminer (f. eks Zyrtec, Aerius eller Kestine) har ikke dokumentert effekt når det gjelder bakrus, men er angstdempende og kan dempe allergiske symptomer hos personer som reagerer allergisk overfor enkelte stoffer i noen alkoholholdige drikker, eller fra mat som spises samtidig. Eksempel på slike stoffer er såkalte biogene aminer i rødvin og brunt brennevin.

Flere opplever allergireaksjoner når de drikker alkohol enn når de drikker alkoholfritt. Det viser data fra Matallergiregisteret. Årsaken er usikker, kanskje kan alkohol forsterke en matallergi, det kan være allergiframkallende stoffer i drikkene, eller man er mindre påpasselig med hva man spiser.

Sjekk her: Reprasjonsdrikke

Kommentarer

kommentarer