Hikke (latin: singultus) er en spasmisk kontraksjon i diafragma, gjerne flere ganger i minuttet. På medisinsk terminologi kalles dette «synkron diafragmatisk vibrasjon», forkortet SDF (fra engelsk synchronous diaphramatic flutter).

På lekspråk vil dette si at en plutselig luftstrøm inn i lungene fører til at epiglottis lukkes og man får et «hikk» som tegn på at luftstrømmen stopper opp.

Det finnes to typer hikke: kortvarig og langvarig.

Kortvarig hikke er vanligst og varer normalt i noen til flere minutter. Den kan ofte utløses i spesifikke situasjoner som ved inntak av kaldt drikke, varm eller sterk mat, alkohol, ved rask spising, raping, kraftig latter eller hosting (fordi hikstingen får luft til å entre magesekken), noen situasjoner hvor en røyker og man får en unormal inhalering av tobakksrøyk, eller press på mellomgulvsnerven eller andre anatomiske strukturer.

Langvarig hikke kan vare i flere dager og kan være et tegn på alvorlig sykdom, blant annet hjernesykdommer, forstyrrelser i elektrolyttbalansen eller strupekreft. Den må derfor undersøkes av lege, slik at man eventuelt kan finne årsaken og får satt i gang behandling. Hikken kan dempes ved hjelp av medikamenter. American Cancer Society rapporterer at 30 % av pasienter som gjennomgår kjemoterapi har hikke som en bivirkning av behandlingen.

Den kortvarige hikken går over av seg selv, men det kan ta litt tid, så her er oppskriften på å få vekk hikken, hold hendene hardt mot ørene mens du drikker vann og holder pusten. Den virker hver gang for meg. 🙂

Lagre

Kommentarer

kommentarer