En paraply for alt av seksualitet
-Åpenhet. Inkludering og Aksept

Snakkomsex.no er en åpen og inkluderende plattform for alt som har med seksualitet i Norge å gjøre. Drevet av autorisert helsepersonell, tilbyr nettstedet en trygg plass for diskusjon, informasjon og ressurser om seksualitet. Med åpenhet, inkludering og aksept som grunnverdier, ønsker vi å utfordre tabuer og fremme en sunn og positiv forståelse av seksualitet.

Snakkomsex.no inviterer til åpent, ideologisk og praktisk samarbeid med alle nettsider og organisasjoner som har seksualitet som tema.

Prosjektet snakkomsex.no ble startet i oktober 2022. Nettstedet drives av autoriserte sykepleiere. Vi har også samarbeid med sexolog, familieterapeut samt lege som vi konsulterer ved behov. Samarbeid med andre fagpersoner og fagfelt ser vi som svært positivt og ønskelig.

Vi tenker at samarbeid både med fagpersoner og med “vanlige folk” med realkompetanse og egenerfaring er verdifullt. For at snakkomsex skal bli det ressursstedet vi ønsker oss så er vi avhengig av slike samarbeid.

Snakkomsex.no er ikke ferdig utviklet, men er et pågående prosjekt som utvikler seg over tid, og vi inviterer alle til å bidra. Visjonen er å være en paraply for alt av seksualitet i Norge, hvor alle skal føle seg velkommen, uavhengig av kjønn, identitet, etisitet, seksuelle preferanser og sosial bakgrunn.

https://www.snakkomsex.no/

Kommentarer

kommentarer