En viktig dag og markere!

Frigjøringsdagen i Norge er 8. mai. Datoen markeres hvert år til minne om frigjøringen etter fem års tysk okkupasjon av Norge under andre verdenskrig fra 1940 til 1945.

Les mer her: https://snl.no/frigj%C3%B8ringen og https://www.forsvaret.no/veteraner/veterandagen

Kommentarer

kommentarer