Bifili er en seksuell orientering som innebærer at en person blir romantisk og/eller seksuelt tiltrukket av både sitt eget og det motsatte kjønn. Bifili og uttrykket biseksualitet, som gir sterkere konnotasjoner til en ren seksuell tiltrekning, brukes ofte om hverandre. Bifile er i mange tilfeller tiltrukket mer av det ene kjønnet enn det andre. Ordet bifili kommer av det greske ordet bi som betyr tosidig, og philos som betyr venn. Seksuell orientering, også kalt seksuell legning eller bare orientering eller legning, er en persons seksuelle og romantiske preferanse, for eksempel heterofili, homofili og bifili. Vanligvis vil man identifisere personer som primært heterofile eller homofile, eventuelt også bifile eller aseksuelle. Å identifisere en persons orientering er ikke nødvendigvis helt enkelt. Spørsmålene rundt dette kan ha mange fasetter. Det er et spørsmål om hvorvidt personer har følelser av ett slag, men at de allikevel ikke lever det ut. Det er også et spørsmål om de hovedsakelig føler seg tiltrukket av ett kjønn, men at de også kan ha seksuelle forbindelser med det andre kjønnet. Det er et spørsmål både om adferd, følelser, livsstil og selvidentitet. Senere forskning tyder på at det er glidende overganger mellom ytterpunktene på orienteringsskalaen (heterofili og homofili), snarere enn at de står som fastlåste motpoler. Bifili kan sies å beskrive hele spekteret mellom disse ytterpunktene Aseksualitet (av nektelsen a- og seksualitet) er et ord som enten kan bety forplantning uten kjønnslig samkvem hos en organisme eller at et individ ikke har seksuelle følelser. Hos mennesket vil ordet ha sistnevnte betydning. Det er ikke forsket veldig mye på tilstanden hvor mennesker ikke har seksuelle følelser. Lagre

Kommentarer

kommentarer